Close x

Disclaimer voor www.egowebshop.nl

Stierman De Leeuw B.V., hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.egowebshop.nl en
nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Stierman De Leeuw B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Stierman De Leeuw B.V. spant zich in om de inhoud van www.egowebshop.nl zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.

De op www.egowebshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Stierman De Leeuw B.V.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.egowebshop.nl geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen
overeenkomst claimen met Stierman De Leeuw B.V. Voor op www.egowebshop.nl opgenomen
hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stierman De Leeuw B.V. nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stierman De Leeuw B.V.
en haar licentiegevers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Stierman De Leeuw B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is